написати в telegram

Що таке торгова стратегія і як її застосовувати?

12 MIN READ
Трейдинг
25 березня 2024
Content
[show]
[hide]

Введення в поняття торгової стратегії та її роль у трейдингу

Торгова стратегія - це набір правил і принципів, які трейдер використовує для ухвалення рішень про купівлю або продаж фінансових інструментів. Стратегія визначає, якими активами торгуватиме трейдер, коли відкривати і закривати угоди, а також як управляти ризиками.

Складання стратегії є важливим елементом торгівлі, оскільки в такий спосіб трейдер систематизує підхід до ринку, управління ризиками та приймає обґрунтовані рішення на основі аналізу. Вона допомагає трейдеру залишатися дисциплінованим і послідовним - а без цього успішний трейдинг неможливий.
Мета торгової стратегії - збільшити кількість успішних прибуткових угод і мінімізувати можливі збитки.

Щоб скласти торгову стратегію, потрібно відповісти на щонайменше кілька запитань:

 • Чим я буду торгувати? - слід виокремити і вибрати собі певні типи активів і ринки, які ви будете торгувати. Обмежень щодо вибору немає.
 • Де я буду торгувати? - слід визначити майданчики, на яких ви будете торгувати. Якщо ви вирішили, що в список того, чим ви торгуєте входить і крипта, і форекс, наприклад, то тут ви записуєте собі майданчики, на яких зможете відкрити позиції за даними видами активів.
 • Як я буду торгувати? - це найцікавіше питання, яке вимагає детального розгляду.

Ключові аспекти торгової стратегії

"Як я буду торгувати?" - повернемося до цього питання. Торгова стратегія складається з критеріїв для відкриття угоди, прописаних умов для закриття позиції, системи управління капіталом і методів контролю ризику.
Критерії входу встановлюють момент відкриття угоди, наприклад, досягнення ціною певного рівня. Правила виходу визначають, коли слід закрити позицію. Також можуть бути встановлені заздалегідь визначені рівні тейк-профіту.

Управління капіталом

Метою системи управління капіталом є максимізація прибутку, мінімізація збитків і визначення оптимального співвідношення між потенційним прибутком і ризиком.
В основі системи управління капіталом лежить насамперед уміння регулювати розмір позиції. Як можна розрахувати розмір позиції? Існують такі методи розрахунку позиції:

 • Фіксований розмір позиції: трейдер встановлює постійний розмір позиції, який не змінюється незалежно від ситуації на ринку. Прикладом може бути купівля 100 акцій у кожній угоді або вкладення $1,000 у кожну угоду.
 • Відсоткове співвідношення від портфеля: використовується фіксований відсоток від загальної вартості портфеля для визначення розміру позиції, наприклад, 5% від портфеля на кожну угоду.
 • Відсоткове співвідношення від вільного капіталу: фіксований відсоток від доступного вільного капіталу використовується для розміру позиції, наприклад, 10% від вільного капіталу в портфелі.
 • Щодо рангу торгової ідеї: ідеї оцінюються за ймовірністю успіху, і більший розмір позиції використовується для ідей з вищим рангом.
 • Щодо розміру ризику: розмір позиції розраховується виходячи з рівня ризику, який трейдер готовий прийняти.
 • Щодо волатильності активу: розмір позиції враховує поточну волатильність активу і розраховується на основі кількості пунктів, які ціна може змінити за певний період часу.
 • Розподіл входу на частини (вхід драбинкою): загальний розмір позиції ділиться на частини і купується за заздалегідь визначеними рівнями.

У рамках системи управління капіталом також приділяється увага розрахунку тейк-профіту в угодах, представляючи два основні підходи:

 • Фіксований тейк-профіт: у цьому разі використовують постійний рівень профіту для кожної позиції, який зазвичай розраховують відносно розміру встановленого стоп-лосса. Цей метод забезпечує стабільний підхід до фіксації прибутку в кожній угоді.
 • Динамічний тейк-профіт: рівень тейк-профіту змінюється залежно від поточного стану ринку і поточних умов. Цей метод дає змогу гнучкіше реагувати на зміни в динаміці ринку, адаптуючись до змінних умов і підвищуючи потенціал максимального прибутку.

Важливо розуміти, що не всі типи є професійними та ефективними.

Контроль ризиків

Система контролю ризику - це комплекс правил, який оцінює вихідні ризики під час входу в угоду, управляє ризиками під час утримання позиції та зменшує ризики за наявності тригерів для виходу з позиції.

Як управляти ризиками?

Для цього слід використовувати стоп-ордери.

Стоп-лосс (або стоп-ордер) - цінові рівні, при досягненні яких позиція автоматично закривається для мінімізації можливих збитків.
Існують два основних типи стоп-лосів:

 • Фіксований стоп-лосс: визначається заздалегідь у відсотках або грошових одиницях для кожної позиції. Має на увазі використання одного і того ж рівня ризику для всіх угод, наприклад, 1% від депозиту на угоду.
 • Плаваючий стоп-лосс: розмір стоп-лосу змінюється відповідно до конкретних умов ринку, рівня волатильності та інших чинників. Цей вид стоп-лосів надає гнучкість, даючи змогу адаптувати рівень ризику до поточної обстановки на ринку.

Використання стоп-лосів є обов'язковим, оскільки тільки за допомогою цього інструменту ви убезпечите свій депозит від великих втрат або повної ліквідації (у разі використання крос-маржі, наприклад).

Ще один важливий аспект в управлінні ризиками - диверсифікація - стратегія, спрямована на зниження ризиків шляхом розподілу інвестицій між різними класами активів і ринками. Це дає змогу згладити вплив несприятливих змін в одному типі активів.
Деякі трейдери, а особливо новачки, вважають, що головною причиною всіх втрат на ринку є кредитне плече, однак насправді це ніяк не пов'язано, оскільки за умови правильного ризик-менеджменту, навіть 125х плече не відіб'ється негативно на вашому депозиті. Детальніше про це можете прочитати у нас в матеріалі.

Багатоскладовість торгової стратегії

Торгову стратегію можна уявити у вигляді будинку, де психологія і дисципліна є фундаментом, на яких і будується вся стратегія. Вона повинна містити ведення журналу і статистики, список інструментів для аналізу, торговий план, правила управління капіталом, торговельну систему і аспекти управління ризиками.

Важливість торгової стратегії

Ведення журналу і статистики в торговій стратегії є дуже важливим, оскільки воно дає змогу трейдеру відстежувати свої результати. Ведення журналу угод дає змогу трейдеру відстежувати свої результати, як-от прибуток, збитки, частота угод тощо. Це допомагає трейдеру зрозуміти, наскільки ефективною є його стратегія, в який час у нього виходить торгувати краще (наприклад, під час Лондонської сесії або, може, коли відкривається НЙ), а також де необхідно внести зміни. Крім того, ведення журналу дає змогу ідентифікувати помилки, яких припускається трейдер. Цю інформацію можна використовувати для уникнення цих помилок у майбутньому. Кожен професійний трейдер веде подібний журнал, де фіксує деталі своїх угод, проводить аналіз досягнутих результатів, виділяє сильні та слабкі сторони. Приклад торгової стратегії одного з наших трейдерів ти знайдеш тут.

Типи торгових стратегій

Торгові стратегії діляться за кількома критеріями: за стилем торгівлі, за станом ринку, за методом аналізу.

За стилем торгівлі:

 • Скальпінг - це стиль торгівлі, за якого трейдери намагаються отримати невеликий прибуток від кожної угоди, здійснюючи велику кількість угод протягом дня. Скальпінг зазвичай використовується на короткострокових таймфреймах, таких як хвилинний або 5-хвилинний графік.
 • Внутрішньоденна торгівля - це стиль торгівлі, за якого трейдери намагаються отримати прибуток від змін ціни активу протягом одного торгового дня. Внутрішньоденна торгівля зазвичай використовується на більш тривалих часових інтервалах, таких як годинний або 2-х годинний графік.
 • Свінг-трейдинг - це стиль торгівлі, за якого трейдери намагаються отримати прибуток від рухів ціни активу протягом декількох днів або тижнів. Свінг-трейдинг зазвичай використовується на більш тривалих часових інтервалах, таких як денний або тижневий графік.
 • Позиційна торгівля - це стиль торгівлі, за якого трейдери намагаються отримати прибуток від великих рухів ціни активу протягом декількох місяців. Позиційна торгівля зазвичай використовується на тривалих часових інтервалах, таких як тижневий, місячний або навіть річний графік.

За методом аналізу: хтось використовує стратегію Smart Money, хтось - Price Action, хтось прихильник теханалізу, а хтось торгує тільки на основі фундаментального аналізу. Усе це різні методи торгівлі, однак, як правило, професійні трейдери вважають за краще використовувати певний "мікс" цих методів, складаючи той, що найбільше підходить для себе.

За станом ринку:

 • Трендова торгівля - це стиль торгівлі, за якого трейдери намагаються торгувати в напрямку наявного тренду. Трендова торгівля зазвичай використовується на часових інтервалах, які відповідають тренду.
 • Корекційна торгівля - це стиль торгівлі, за якого трейдери намагаються торгувати в напрямку корекції наявного тренду. Корекційна торгівля зазвичай використовується на часових інтервалах, які коротші, ніж трендовий період.
 • Діапазонна торгівля - це стиль торгівлі, за якого трейдери намагаються торгувати в межах діапазону цін (боковику, ренже), в якому рухається актив. Діапазонна торгівля зазвичай використовується на часових інтервалах, які відповідають діапазону цін.
 • Торгівля на новинах - це стиль торгівлі, за якого трейдери намагаються торгувати на новинах, які можуть вплинути на ціну активу. Торгівля на новинах зазвичай використовується на коротких часових інтервалах, таких як хвилинний або 5-хвилинний графік.

Багато трейдерів мають кілька торгових стратегій, які відрізняються залежно від того, який ринок потрібно торгувати.

Ефективність торгової стратегії

Як правило, ефективність торгової стратегії визначається за допомогою деяких основних методів:

 1. PROFIT/LOSS RATIO (Profit Factor): цей коефіцієнт є ключовим показником ефективності торгової стратегії, вимірюючи відношення загального прибутку від успішних угод до загальних збитків від збиткових угод. Profit/Loss Ratio дає уявлення про те, наскільки успішно трейдер використовує свій капітал. Коефіцієнт обчислюється за формулою: Profit/Loss Ratio = Загальна сума прибутку / Загальна сума збитків. Наприклад, якщо загальний прибуток становить $20,000, а загальний збиток $10,000, то Profit/Loss Ratio дорівнюватиме 2. Це означає, що кожен долар, вкладений у торгівлю, приніс два долари прибутку.
 2. RISK/REWARD RATIO: цей показник виражає співвідношення очікуваного прибутку до ризику в кожній угоді. Розраховується як відношення очікуваного збитку до очікуваного прибутку: Risk/Reward Ratio = Очікуваний збиток / Очікуваний прибуток. Наприклад, якщо трейдер готовий втратити $1,000, очікуючи прибуток у $3,000, то Risk/Reward Ratio складе 1/3. Це означає, що за кожен долар, яким ризикує трейдер, очікує отримати три долари прибутку.
 3. WIN RATE - це метрика, що відображає успішність торговельної стратегії і передбачає ймовірність майбутніх успіхів. Розраховується шляхом ділення числа виграшних угод на загальну кількість проведених угод: Win Rate = Кількість виграшних угод / Загальна кількість угод. Наприклад, якщо трейдер провів 100 угод, з яких 60 були успішними, а 40 закінчилися збитково, то Win Rate складе: Win Rate: 60/100 = 0.6 або 60%. Крім того, іноді використовується коефіцієнт Win/Loss Ratio, який виражає відношення числа виграшних угод до числа збиткових. У наведеному прикладі коефіцієнт Win/Loss Ratio = 60/40 = 1.5. Коли коефіцієнт Win/Loss Ratio перевищує 1, це вказує на те, що у трейдера більше успішних угод, що, як правило, вважається успішним, особливо якщо середній прибуток від успішної угоди перевищує середній збиток від збиткової.

Розглянемо ці способи оцінки ефективності торгової стратегії на реальному прикладі.
Уявімо, що:

 • стартова сума активів: $10000
 • підсумкова сума активів: $30200
 • загальна сума прибутку: $20200
 • загальна сума збитків: $7050
 • кількість прибуткових угод: 202
 • кількість збиткових угод: 93
 • загальна кількість угод: 295
 • у рамках однієї угоди очікуваний збиток був 1% від початкового капіталу, тобто $100, а очікуваний прибуток умовні 1%, $300.

Застосуємо метод PROFIT/LOSS RATIO (Profit Factor):
Profit/Loss Ratio = Загальна сума прибутку / Загальна сума збитків. Profit/Loss Ratio = $20200/$7050 = 2.86.
Кожен $1, вкладений у торгівлю, приніс $2.86.

Перейдемо до методу RISK/REWARD RATIO:
Risk/Reward Ratio = Очікуваний збиток / Очікуваний прибуток. Risk/Reward Ratio на угоду = $100/$300 = ⅓.

Метод WIN RATE:
Win Rate = Кількість виграшних угод / Загальна кількість угод. Win Rate = 202/295 = 0.68 = 68%.
Це означає, що 68% відсотків угод трейдера були успішними.
Win/Loss Ratio = 93/295 = 0.31 = 31% угод був неуспішним.

Як перевірити ефективність торгової стратегії до того, як тільки вона прописана?

Коли ваша стратегія сформульована, настає час її перевірки. Існує кілька способів це зробити:

 • Тестування на історичних даних (бектест): оцініть роботу стратегії на досить тривалому часовому інтервалі, щоб переконатися в її ефективності в різних ринкових умовах. Суть бектесту в тому, щоб знаходити подібні ситуації, в яких ви б зайшли в угоду згідно з вашою стратегією, і перевіряти на історичних даних, як би вона себе відпрацювала. Проаналізувати варто не одну ситуацію для отримання об'єктивних результатів.
 • Торгівля на папері: спробуйте застосувати стратегію на демо-рахунку або в режимі "торгівлі на папері". Це дасть вам змогу перевірити стратегію в реальному часі без ризику для фінансів. Однак набагато краще буде використовувати наступний варіант, оскільки демо-рахунок не дає вам повноцінно випробувати себе в ринкових умовах.
 • Тестування на реальному ринку з мінімальними обсягами: заходьте в угоди за вашою тс, однак робіть це на невеликому депозиті. Це дасть вам змогу під'єднати фактор психології й остаточно переконатися в ефективності стратегії, а також у її придатності для вас.

Переваги та недоліки торгових стратегій

Торгова стратегія - це набір правил і принципів, які трейдер використовує для ухвалення рішень про купівлю або продаж активу. Наявність торгової стратегії дає низку переваг:

 • Підвищення ефективності торгівлі. Торгова стратегія допомагає трейдеру приймати обґрунтовані рішення реально, засновані на аналізі ринку. Це може призвести до підвищення ефективності торгівлі та збільшення прибутку.
 • Зменшення ризиків. Торгова стратегія допомагає трейдеру контролювати ризики, що, в свою чергу, знижує ймовірність великих збитків.
 • Підвищення дисципліни. Торгова стратегія допомагає трейдеру дотримуватися свого плану і не здійснювати імпульсивних угод. Це безумовно впливає на результати торгівлі в довгостроковій перспективі.

Чи є недоліки у торгових стратегій?

Лише те, що навіть топова стратегія, яка працює сьогодні, не гарантує вам успіху завтра. Тобто з часом і залежно від ринкових умов торговельна стратегія точно повинна коригуватися, якщо ви хочете, щоб вона працювала, звичайно. Вона потребує постійного доопрацювання і перегляду в разі, якщо кількість збиткових угод збільшилася, а кількість прибуткових зменшилася. Крім того, проводити бектест слід не тільки, коли ви тестуєте нову стратегію, а й у той час, коли ви вже працюєте за нею, щоб переконуватися в її ефективності.

Торгівля без стратегії: чому ні?

Сліпий трейдинг - це підхід до торгівлі, заснований на інтуїції та емоціях. Під час такої торгівлі трейдер не використовує жодних правил чи принципів, а просто ухвалює рішення на основі свого "відчуття ринку". Саме такий вид трейдингу перетворює роботу на ринках на гемблінг. Сліпий трейдинг може бути дуже прибутковим в один момент: ви можете залетіти в угоду без стопа і забрати 1000$ за одну угоду, але залетівши за таким же принципом завтра, ви можете втратити весь свій депозит. Саме тому настільки важливо складати торговельну стратегію і слідувати їй під час роботи на ринках.

Приклад торгової стратегії

Розглянемо приклад шаблону торгової стратегії. Ця торгова стратегія застосовується в інтрадей торгівлі.

Торгова стратегія це

Ці правила і принципи є основоположними для успішної торгівлі. Вони допомагають ухвалювати більш обґрунтовані рішення, знижувати ризики і підвищувати ефективність торгівлі.
Набір правил і принципів може відрізнятися у кожного трейдера, але він має бути чітко структурований. Дуже важливо прописувати свій список чесно по відношенню до себе, щоб дотримуватися цих принципів було реально.

Ключові аспекти торгової стратегії

У торговельній стратегії, як писалося раніше, слід вказувати список торгових пар, які цікаві трейдеру, а також таймфрейми і сприятливий час для торгівлі. Крім цього, важливо також розписати ризик-менеджмент, який підходить конкретному трейдеру з огляду на його капітал і цілі.

Ця інформація про торговельну стратегію є докладною і структурованою. Вона дає трейдеру чітке уявлення про те, як він буде торгувати.
Завдяки тому, що торговий план чітко структурований, і трейдер дотримується його щодня, виключаються випадковості та невизначеності. Регулярні бектести, що проводяться після безлічі угод, важливі для того, щоб winrate залишався позитивним. Торговий план приділяє особливу увагу співвідношенню ризику і прибутку (RR), де хороша угода може покрити втрати в безлічі збиткових.

Вхідні правила суворі, щоб уникнути впливу ринкового шуму.
Розрахунок розміру позиції забезпечує постійний і фіксований ризик на кожну угоду, дотримуючись алгоритму в усіх торгових операціях.
Перевага, вбудована в торговельну стратегію, вимагає психологічної стійкості до коливань, які можуть вплинути на баланс. Короткострокові збитки не повинні чинити психологічний вплив.

Багатоскладовість торгової стратегії

У стратегії також чітко прописані критерії для входу в угоду і список інструментів, які використовуються на різних таймфреймах.

Типи торгових стратегій
Ефективність торгової стратегії
Переваги та недоліки торгових стратегій

Пам'ятайте, що це лише приклад, який ви можете підлаштувати під себе. Якщо, виходячи зі статистики, ви виявили, що торгівля в певні дні або торгові сесії дається вам краще, ніж в інші, не соромтеся додати цей пункт у свою торгову стратегію, оскільки це безпосередньо впливає на ваш успіх на ринках.

Посилання на наш шаблон торгової стратегії: https: //thirsty-tuck-7c1.notion.site/9845c5e7120b4810a1d4a44f90aca5f9

Важливість торгової стратегії: думка команди CRYPTOLOGY

Важливість наявності торгової стратегії важко переоцінити. Це, мабуть, головний фактор, який відділяє професіоналів від дилетантів. Торгівля без чітко визначеної стратегії перетворюється на азартну гру, де рішення ухвалюються на основі емоцій або інтуїції.

Крім того, робота за торговельною стратегією значно полегшує життя трейдера, оскільки наявність заздалегідь визначеного плану - чіткої інструкції - дає уявлення про те, коли і за яких умов слід відкривати або закривати угоду. Ключовим аспектом будь-якої торгової стратегії є управління ризиками. Стратегія дає змогу заздалегідь визначити потенційні збитки й обмежити їх до прийнятного рівня. Це означає, що трейдер завжди знає, якого максимального збитку він може зазнати в результаті кожної угоди, і може підготуватися до такого результату. Торгова стратегія також допомагає в підтримці емоційної стабільності, оскільки трейдер почувається більш впевнено і контрольовано, дотримуючись перевіреного плану.

Проте важливо пам'ятати, що стратегія - це не просто набір рандомних правил і її неможливо скласти за 5 хвилин. Кожен пункт з вашої стратегії має бути перевірений на безлічі ринкових ситуацій. Крім того, трейдер має бути готовим до того, що часом стратегію доводиться модернізувати і підлаштовувати під певні зміни ринку, інакше це буде відчуватися, як їзда взимку на літній гумі.

Однак якщо у вас є труднощі в складанні торгової стратегії або ви не розумієте, чому стратегія не працює, наші ментори готові допомогти вам вирішити цю проблему на нашому практичному workshop.

Поширені запитання про торгову стратегію

Що таке торгова стратегія?

Торгова стратегія являє собою комплекс правил і принципів, на основі яких трейдер ухвалює рішення про купівлю або продаж активів. Вона встановлює, які активи підлягають торгівлі, коли слід відкривати і закривати угоди, а також як ефективно управляти ризиками.

Як скласти торгову стратегію?

Для розробки торговельної стратегії необхідно відповісти на три ключові запитання:

- Чим буду торгувати? - виділіть певну кількість активів для торгівлі. Концентруйтеся на обраних активах, щоб більш ефективно управляти торгівлею.
- Де буду торгувати? - визначте майданчики, на яких ви будете торгувати. Запишіть обрані біржі або платформи, враховуючи різноманітність активів, які ви вирішили включити у свою торгівлю (наприклад, криптовалюти, форекс).
- Як буду торгувати? - визначте конкретні стратегії, правила входу і виходу з угод, а також методи ефективного управління ризиками.

Ключове в торговій стратегії

Фундаментом успішної торгової стратегії є психологія і дисципліна. Крім цього, торгова стратегія містить журнал і статистику, перелік інструментів аналізу, торговий план, правила управління капіталом, торговельну систему та аспекти управління ризиками.

Як дізнатися, чи ефективна торгова стратегія?

Для того щоб визначити торгову стратегію як ефективну, слід використовувати такі методи:

PROFIT/LOSS RATIO (Profit Factor): цей коефіцієнт є ключовим показником ефективності торговельної стратегії, вимірюючи відношення загального прибутку від успішних угод до загальних збитків від збиткових угод.
RISK/REWARD RATIO: цей показник виражає співвідношення очікуваного прибутку до ризику в кожній угоді.
WIN RATE: це метрика, що відображає успішність торговельної стратегії, вона розраховується шляхом ділення кількості виграшних угод на загальну кількість укладених угод.
Останні статті
Останні статті —
Трейдинг
Торгові сесії в трейдингу
Трейдинг
Торгові сесії в трейдингу
Трейдинг - це світ, де кожна секунда має значення. Знання про торгові сесії може стати ключовим елементом у стратегії трейдера. У цій статті ми детально розглянемо, що таке торгові сесії, їхні види, час і особливості, а також те, як трейдери використовують їх для отримання прибутку.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Приєднуйтесь до нашої розсилки. Жодного спаму.
Тільки ексклюзивні пропозиції.