ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Цей документ (далі – Угода) є офіційною, публічною пропозицією інформаційної платформи «Cryptology School» (далі – Платформа), укласти Угоду на наведених нижче умовах.
Ця Угода визначає спектр зобов'язань, які виникають у Користувача при використанні нашої платформи, а також підтверджує Вашу згоду із загальними ідеями та принципами роботи платформи, зазначеними в Угоді та Політиці конфіденційності.

1. Дефініції


1.1. У Угоді використовуються такі терміни та визначення:
1.1.1. «Інформаційні матеріали» — платні та безкоштовні відео та аудіозаписи, курси, статті, висновки, ідеї, припущення, думки, оціночні судження, теорії авторів, розміщені на платформі, а також будь-які думки та висловлювання, сказані авторами під час дзвінків, спілкування, конференцій, вебінарів, семінарів та інших заходів, що надаються Користувачеві з використанням платформи у будь-якому вигляді та надання доступу до яких є послугою, яку пропонує платформа своїм користувачам.
1.1.2. "Загальні умови" - всі положення договору публічної оферти, викладені в цій Угоді.
1.1.3. «Платформа» — послуга, що надається за допомогою вебсайту: https://cryptology.school , яка передбачає використання платформи для ознайомлення користувачів з ліцензійним контентом, а саме – інформаційними матеріалами, які можуть мати розважальний або освітній характер, залежно від сприйняття конкретних матеріалів окремо взятим користувачем, а також додатковою інформацією, розміщеною авторами на платформі, яка є виключно оціночними судженнями авторів та їх припущеннями на певну тематику.
1.1.4. «Користувач/Ви» — це Ви, тобто дієздатна фізична особа, або юридична особа, яку представляє уповноважений представник, який приєднався до цієї Угоди за власним бажанням.
1.1.5. «Процедура ідентифікації» - це процес передачі необхідної інформації від Користувача шляхом заповнення відповідних полів у процесі реєстрації облікового запису користувача або в процесі використання платформи.
1.1.6. "Угода" - це Угода з усіма доповненнями та змінами, внесеними в передбаченому Угодою порядку.
1.1.7. «Спеціальні умови» — додаткові умови до цієї угоди, адресовані конкретному Користувачеві, у зв'язку з персоніфікацією та конкретизацією цивільно-правових відносин, що виникли внаслідок укладення цієї Угоди, які містяться в описі платних/додаткових послуг та сервісів (платних інформаційних матеріалів) або надсилаються Користувачеві на вказану електронну пошту або інший вибраний засіб комунікації.
1.1.8. "Умови" - сукупність загальних та спеціальних умов, які разом утворюють цю Угоду.
1.1.9. «Обліковий запис / обліковий запис» — спеціально налаштований для Вас профіль з урахуванням індивідуальних потреб, з усіма відповідними даними та іншою необхідною інформацією, переданою Вами.

2. Вступ


2.1. Угода укладається між Вами – Користувачем та нами – Платформою. Від імені платформи діє фізична особа-підприємець Сафонова Ірина Валентинівна.
2.2. Угода визначає умови надання та користування продуктами та послугами, що пропонуються на сайті «Cryptology School», а також умови надання та використання ліцензійного контенту (послуг).
2.3. Якщо з Користувачем не укладено іншого письмового договору або угоди, то договір з платформою завжди включатиме загальні умови.
2.4. Крім загальних умов, викладених у цій Угоді, Ваш договір з Платформою також включає умови, опубліковані безпосередньо на сторінці з описом контенту (послуги) або в спеціальних умовах, що направляються Вам.
2.5. Загальні умови, викладені в Угоді та спеціальні умови утворюють юридично обов'язковий договір публічної оферти.

3. Предмет Угоди


3.1. Ця Угода встановлює правила використання платформи та зобов'язання для Вас, а також підтверджує Вашу згоду з Угодою та Політикою конфіденційності у передбаченому цією Угодою порядку у період використання Вами платформи.
3.2. Користуючись платформою, за допомогою сайту: https://cryptology.school (і всі піддомени) та купуючи послуги, які пропонує платформа, Ви здійснюєте акцепт оферти і укладаєте з нами Договір публічної оферти обов'язковий для виконання.
3.3. Угода вважається прийнятою Користувачем у повному обсязі та без винятків з моменту початку використання платформи / з моменту прийняття Угоди на сайті вчиненням дії, що свідчить про прийняття умов Угоди (натисканням на кнопку (проставлення позначки) «Я прочитав(-ла) та приймаю умови надання послуг та Політику конфіденційності» у відповідному чек-боксі) на сторінці замовлення послуги на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени) / з моменту реєстрації Користувачем облікового запису на платформі.

3.4. У разі незгоди Користувача з Угодою або Політикою конфіденційності Ви не можете користуватися платформою.
3.5. У разі внесення змін до Угоди або Політики конфіденційності, з якими Ви не погоджуєтесь, Ви повинні негайно припинити використання платформи.
3.6. Якщо Ви використовуєте платформу / продовжуєте використовувати платформу незважаючи на незгоду з умовами Угоди, то Угода вважається прийнятою шляхом вчинення конклюдентних дій, що свідчать про прийняття умов Угоди та Політики конфіденційності.
3.7. У строк та на умовах, передбачених Угодою, платформа надає можливість отримати доступ до інформації, розміщеної на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени), а Ви у термін та на умовах Угоди користуєтеся інформацією, розміщеною на сайті https://cryptology.school.
3.8. Користувачем платформи може бути будь-яка особа, яка приймає умови та користується платформою відповідно до цієї Угоди.
3.9. Отримати доступ до платного контенту може лише особа, яка набула повної цивільної дієздатності згідно з Цивільним кодексом України.
3.10. У разі укладення Угоди від імені організації представник організації повинен мати необхідний обсяг повноважень і надати їх нам перед початком використання платформи.
3.11. Для роз'яснення процедури підтвердження повноважень представника юридичної особи слід звернутися до служби підтримки за відповідними роз'ясненнями.

4. Загальні положення


4.1. Використовуючи платформу, Ви підтверджуєте, що:
4.1.1. Ви ознайомилися з умовами Угоди у повному обсязі до початку використання платформи.
4.1.2. Починаючи використовувати платформу та її послуги у будь-якій формі, Ви приймаєте всі умови Угоди у повному обсязі без будь-яких вилучень, обмежень та застережень з Вашого боку.
4.1.3. Ви є дієздатною особою, якій виповнилося повних вісімнадцять років і яка досягла віку, необхідного для використання платформи, а також маєте право на укладення Угоди.
4.1.4. Ви погоджуєтесь, що Угода може бути змінена без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення або посилання на сайт, де вона розміщена, на інформаційній платформі.
4.2. Послуги та безкоштовний контент:
4.2.1. Об'єм доступних Вам послуг залежить від придбаного продукту (пакета послуг). Якщо Ви користуєтеся платформою для отримання доступу до матеріалів доступних у відкритих розділах сайту https://cryptology.school (і всі піддомени) або на безкоштовних вебінарах, інтенсивах, майстер-класах, Ви отримуєте тільки базову інформацію з тематики.
4.2.2. Платні послуги:
4.2.3. У разі придбання платних послуг Ви отримуєте доступ до більшої кількості контенту, матеріалів, інформації, висновків, а також доступ до платного контенту платформи. Ви маєте можливість придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату. Детальний опис запропонованого контенту надається перед покупкою на платформі в автоматичному режимі, також будь-яка додаткова інформація може бути надана Користувачеві у разі звернення до служби підтримки.
4.2.4. Зверніть увагу:
Деяка інформація, розміщена на платформі має структуру подібну до освітнього курсу, проте вона несе виключно інформаційний характер, а у разі якщо такий контент передбачає самостійну роботу та виконання певних завдань (домашніх завдань), таку інформацію не слід сприймати як заклик чи вимогу зробити будь-які дії, а ефективність виконання викладених дій є оцінним судженням автора, а не гарантією результату з боку автора чи платформи. Всі рішення з кожного питання приймаються Вами самостійно, ні платформа, ні автор інформаційного матеріалу не несе жодної відповідальності за ефективність або неефективність, користь або шкоду, отримані внаслідок ознайомлення з даними матеріалами та/або дотримання інструкцій, які є виключно теоретичними прикладами та оціночними судженнями автора інформаційний матеріал.
4.3. Вартість контенту публікується на сторінці замовлення контенту, на нашому сайті, а також у електронних повідомленнях, що направляються Вам. Остаточна вартість доступу до інформаційних матеріалів у валюті платежу є грошовим еквівалентом суми, зазначеної на сайті в доларах США, відображається на сторінці оплати послуг та фіксується в електронному інвойсі платіжної системи та у Вашому особистому кабінеті всередині системи.
4.3.1. Зверніть увагу: Вартість послуг не включає додаткові комісії банків, платіжних систем чи конвертацію валюти.

5. Реєстрація та обліковий запис Користувача


5.1. Для початку використання платформи Вам необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої буде створено унікальний обліковий запис.
5.2. Для реєстрації Вам слід надати достовірну та повну інформацію про себе з питань, які пропонуються у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Від достовірності наданої інформації безпосередньо залежить можливість надання Вам можливості використовувати нашу платформу.
5.3. Якщо Ви надаєте неправдиву інформацію або є підстави вважати, що надана Вами інформація є неповною або недостовірною, ми маємо право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача та відмовити Вам у використанні платформи для отримання доступу до будь-яких інформаційних матеріалів.
5.4. Конфіденційна інформація, що надається Вами, зберігається та обробляється відповідно до Політики конфіденційності платформи.
5.5. У нас є можливість встановлювати обмеження та вимоги щодо використання Користувачем логіну та пароля для облікового запису, щоб Ваш обліковий запис залишався в безпеці, а саме, Ваш логін та пароль повинні відповідати певним умовам, наприклад, не містити деяких символів, складатися мінімум з восьми символів, також інші вимоги.
5.6. Ми не несемо відповідальності за безпеку та надійність, вибраних Вами логіну та пароля для доступу до облікового запису.
5.7. Усі дії, які здійснюються при використанні платформи за допомогою певного облікового запису, що дозволяє ідентифікувати Вас, вважаються такими, які здійснили Ви самі, незалежно від того, хто насправді отримав контроль над обліковим записом, крім випадків, коли Ви повідомили адміністрацію платформи належним чином , про втрату доступу до облікового запису.
5.8. Ваш обліковий запис може бути видалений або тимчасово заблокований для забезпечення безпеки персональних даних, а також у разі порушення Вами умов Угоди або Політики конфіденційності.

6. Умови використання платформи


6.1. Ми не гарантуємо, що доступ до платформи буде надаватися безперервно, швидко та без помилок.
6.2. Оскільки платформа знаходиться в стадії постійного доповнення та оновлення, форма і характер функціональних можливостей, що надаються платформою, а також контент, що надається, можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Адміністрація платформи має право при необхідності на власний розсуд припинити або обмежити (тимчасово або остаточно) надання доступу до платформи (або будь-яких окремих функцій/матеріалів) всім Користувачам взагалі або тільки Вам, без попереднього повідомлення, а також заблокувати або видалити Ваш обліковий запис, у тому числі у разі порушення Вами умов Угоди чи умов інших чинних юридичних документів, розміщених на платформі.
6.3. У випадку, якщо Користувач зазнає збитків через використання платформи, при обов'язковому встановленні провини, такі збитки можуть бути відшкодовані в повному обсязі, однак, не перевищуючи розміру однієї мінімальної заробітної плати на день публікації Угоди, відповідно до чинного Цивільного кодексу України.
6.4. У випадку, якщо Користувач зазнає збитків через використання інформаційних матеріалів, доступ до яких отримано за допомогою платформи, він є повністю відповідальним за понесені збитки і не має жодних юридичних та фактичних підстав для відшкодування зазнаних збитків автором або платформою.
6.5. Вам забороняється відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей платформу та/або інформаційні матеріали, доступ до яких отримано за допомогою платформи, повністю або якусь їх частину.
6.6. Ви зобов'язуєтеся не розповсюджувати спам/інформацію або повідомлення, що мають образливий/дискримінаційний/напівлювальний/шахрайський контекст або інформацію порнографічного характеру та дотримуватися норм прийнятного соціального спілкування.
6.7. У разі порушення умов Угоди, Ваш обліковий запис може бути заблокований та видалений без права відшкодування вартості платних інформаційних матеріалів, сплачених до цього.
6.8. Усі покупки, здійснені за допомогою платформи, не підлягають поверненню та є остаточними.
6.9. Вам заборонено розміщувати у профілі / публічних коментарях / публікаціях будь-які матеріали, які можуть бути розтлумачені як реклама чогось, або як образа.

6.10. Ви самостійно несете відповідальність за свої дії з використанням платформи, які призвели до порушення прав та законних інтересів третіх осіб. Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що будь-яка Ваша взаємодія з іншими користувачами з використанням платформи, а також будь-які негативні наслідки, пов'язані з використанням платформи або інформаційних матеріалів, доступ до яких був отриманий за допомогою платформи є наслідком Ваших добровільних, але необдуманих дій. Ви самостійно несете відповідальність за всі збитки, які були отримані внаслідок будь-яких вкладень, інвестицій, спроб отримати дохід, використовуючи інформацію, отриману за допомогою платформи.
6.11. Вам забороняється використовувати свій обліковий запис спільно з будь-ким, а також створювати кілька облікових записів.
6.12. У разі виявлення облікового запису з помилковими персональними даними або облікового запису, який належить неповнолітньому, Ви можете повідомити про такий обліковий запис адміністрації платформи.
6.13. Ви не маєте права завдавати шкоди, як матеріальну, так і моральну, іншим Користувачам або платформі.
6.14. Вам категорично забороняється використовувати платформу для отримання конфіденційної інформації інших осіб, а також використовувати вразливість платформи для порушення роботи платформи або заподіяння будь-якої шкоди або порушення будь-яких прав.
6.15. Ви погоджуєтесь з тим, що адміністрація платформи має право, але не зобов'язана здійснювати попередню перевірку контенту будь-якого виду, що розміщується та/або передається Вами платформі або іншим користувачам, а також що адміністрація платформи має право відмовити Користувачеві в розміщенні контенту, що надається їм, або видалити будь-який контент, який доступний завдяки платформі. Ви усвідомлюєте та погоджуєтесь з тим, що Ви повинні самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням такого контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.
6.16. Ви повинні дотримуватись всіх умов та правил, з якими Вам буде запропоновано ознайомитись при оформленні замовлення або в процесі надання платних інформаційних матеріалів, що пропонуються на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени). Ви погоджуєтесь з тим, що Ви не братимете участь у діяльності, яка порушує функціонування сайту https://cryptology.school (і всі піддомени), послуг або пов'язаних з ними серверів та мереж.
6.17. Ви приймаєте повну відповідальність за будь-які порушення Ваших зобов'язань, обумовлених в умовах, а також за всі наслідки цих порушень.
6.18. Платформа не несе жодної відповідальності за можливий недоотриманий Вами прибуток, репутаційні та інші ризики, які можуть виникнути при використанні матеріалів, розміщених на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени) або наданих користувачеві для надання доступу до платних інформаційних матеріалів.
6.19. Крім того, Ваш контент також не повинен порушувати права третіх осіб та містити реклами. Це стосується майнових та особистих немайнових прав третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності (наприклад, авторське право та права на товарний знак та торгове найменування). Зокрема, Ви також зобов'язані не порушувати права третіх осіб під час розміщення коментарів/ відгуків, фото профілю або будь-яких картинок, які Ви публікуєте.
6.20. Контент та матеріали, які Ви розміщуєте на нашому сайті https://cryptology.school (і всі піддомени) або в чатах у процесі користування платформою не повинні містити рекламу.
6.21. Ми маємо право у будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений Вами, якщо визнаємо, що він порушує права третіх осіб або вимоги законодавства. Якщо ж Ви порушуєте зазначені принципи розміщення контенту, ми маємо право направити Вам письмове попередження та тимчасово заблокувати Ваш обліковий запис та обмежити/заблокувати доступ до платних та безкоштовних інформаційних матеріалів та платформи в цілому, або розірвати Угоду в односторонньому порядку.
6.22. Якщо Ви порушуєте вимоги Угоди, Ви зобов'язані відшкодувати нам усі збитки, які зазнали у зв'язку із задоволенням претензій третіх осіб (чиї права Ви порушили). Ми залишаємо за собою право надавати Вам претензії за втрати та інші вимоги, в порядку регресу.
6.23. Укладення угоди:
6.23.1. Порядок формування та укладання цієї Угоди залежить від обраного Вами інформаційного матеріалу та методу оплати.
6.23.2. Реєстрація на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени), підписка на розсилку, оформлення замовлення та оплата інформаційних матеріалів на сайті (введення Ваших платіжних реквізитів) неможливі без отримання Вашої попередньої згоди з умовами цієї Угоди та нашою Політикою конфіденційності (без подання позначки "Я прочитав (-ла) і приймаю умови надання послуг та Політику конфіденційності" у відповідному чек-боксі, під формою збору даних).
6.24. Момент укладання Угоди:

6.24.1. Відвідуючи сайт https://cryptology.school (і всі піддомени) та користуючись безкоштовними інформаційними матеріалами, розміщеними у відкритих розділах сайту https://cryptology.school (і всі піддомени), Ви укладаєте з нами Ліцензійну угоду на користування контентом на умовах Угоди.
6.24.2. Реєструючись на безкоштовний вебінар або оформивши безкоштовну підписку на поштову розсилку, Ви укладаєте з нами Угоду про надання послуг. У такому разі Угода включає загальні умови та спеціальні умови Угоди.
6.24.3. У разі придбання платних інформаційних матеріалів Ви укладаєте з нами Угоду про надання послуг у момент натискання на кнопку «Взяти участь» або «Купити» (або інше аналогічне поле). У такому разі Угода включає загальні умови та спеціальні умови Угоди.
6.24.4. Після надання/надсилання Вам інформаційних матеріалів послуги вважаються наданими в повному обсязі, крім випадків, коли інформаційні матеріали надаються поступово. У такому разі послуга вважається наданою у момент надання доступу до останньої частини інформаційних матеріалів.
6.24.5. У разі оплати замовлення без використання систем прийому електронних платежів, Угода з Вами вважається укладеною в момент оплати Вами виставленого нами рахунку (або електронного інвойсу).
6.25. Виправлення помилок введення:
6.25.1. Реєструючись на нашому сайті https://cryptology.school (і всі піддомени) або замовляючи послуги, Ви в будь-який момент можете перервати процес оформлення покупки та виправити помилки введення до моменту завершення процесу реєстрації або оформлення замовлення – оплати послуг, квитків або передплати.
6.25.2. Ви також завжди можете зв'язатися з нами та повідомити про допущені помилки введення та неточності у Ваших персональних даних за контактами, вказаними на сайті.
6.26. Терміни надання послуг:
6.26.1. Разові послуги:
6.26.2. Будь-які разові послуги/передплачені пакети послуг, що придбаваються за допомогою платформи, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). У такому разі, після закінчення, зазначеного в описі пакета доступу до інформаційних матеріалів, терміну, надання послуг припиниться в момент закінчення зазначеного періоду надання послуг.
6.26.3. Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що ми можемо в односторонньому порядку переносити дату та час проведення занять (вебінарів та майстер-класів) і це не вважається порушенням Угоди з нашого боку.
6.27. Умови оплати:
6.27.1. У разі придбання платних послуг на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени), у момент оформлення замовлення (успішного введення платіжних реквізитів у кадр платіжної системи) відбувається разове списання суми вартості замовлених послуг.
6.27.2. Ми залишаємо за собою право пред'являти претензії щодо порушення встановлених строків оплати послуг. У разі неможливості списання коштів з Вашої платіжної картки ми маємо право не починати надання послуг або призупинити їх надання до моменту їх повної оплати.
6.28. Ви можете ознайомитись із доступними способами оплати наших послуг на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени).
6.28.1. У разі оплати послуг банківським переказом, Ви зобов'язані повідомити нам про скоєний платіж та надіслати зображення документів, що підтверджують оплату послуг за адресою електронної пошти або номером телефону (в Telegram), вказаним на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени).
6.28.2. Сплачуючи за послуги банківським переказом, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами надання послуг.
6.28.3. У разі сплати нами Спеціальних комісій або виникнення інших витрат внаслідок відхилення платежу з Вашої вини (наприклад, недостатньо коштів на картці; допустимий кредитний ліміт по картці вже вичерпано), ми залишаємо за собою право додатково списати з Вашої картки/рахунку суму фактично понесених нами витрат .
6.28.4. Ми зберігаємо за собою право, в будь-який момент, на свій розсуд, змінити спосіб оплати продукту, що купується, і/або відмовитися від запропонованого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.

7. Політика повернення коштів та перенесення термінів надання послуг та надання контенту


7.1. Політика відмови від послуг:
7.1.1. Після оформлення замовлення та його оплати Ви отримуєте право відмовитися від отримання інформаційних матеріалів та запросити повернення коштів до початку навчання. Ви маєте право відмовитися від оплачених інформаційних матеріалів, повідомивши нас про це у встановлений термін.
7.1.2. Від дати отримання нами запиту на повернення залежить можливість повернення коштів та сума утримань, пов'язаних із поверненням.

7.1.3. Ви розумієте і погоджуєтесь з тим, що з моменту надання доступу до першого інформаційного матеріалу повернення неможливе.
7.2. Політика відмови від онлайн-інформування:
7.2.1. Ви маєте право відмовитись від онлайн-інформування до початку інформування.
7.2.2. Для отримання коштів зв'яжіться з нами та оформіть запит на повернення в установленому порядку.
7.2.3. Для відмови від послуг та оформлення повернення напишіть нам за адресою [email protected] або зверніться до служби підтримки за телефоном, вказаним на сайті. Ми підтвердимо отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення.
7.2.4. Для оформлення повернення, обов'язково повідомте нам: ПІБ, номер телефону та email, вказані при оформленні замовлення; назва інформаційних матеріалів (курсу, пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від матеріалів, і навіть іншу необхідну інформацію. Ви розумієте, що якщо Ви не надасте необхідну інформацію, ми маємо право відмовити Вам у поверненні та не розглядати Ваше звернення.
7.3. Наслідки відмови від інформаційних матеріалів:
7.3.1. Якщо Ви оформили запит на повернення у вказані терміни, ми повернемо Вам кошти протягом 30 днів з дня отримання запиту.
7.3.2. Для повернення коштів ми скористаємося тим же способом платежу, який Ви використовували при сплаті або відправимо суму повернення на Вашу картку українського банку. Ми утримаємо із суми повернення всі додаткові комісії банків та платіжних систем, пов'язані з поверненням платежу.
7.3.3. Якщо Ви не користувалися доступом до інформаційних матеріалів (не взяли участь у заході, не переглянули доступні Вам заняття) з Вашої вини або відмовилися від користування матеріалами з порушенням термінів та встановленого порядку, ми не відшкодовуємо Вам вартість таких матеріалів.
7.3.4. Особливі умови відмови та додаткові гарантії повернення:
7.3.5. Ми безперечно залишаємо за собою право встановлювати інші правила відмови для окремих інформаційних матеріалів (спілкування з авторами, продуктів, живих заходів, вебінарів, інтенсивів тощо).
7.4. Перенесення термінів надання інформаційних матеріалів:
7.4.1. Не пізніше 2 (двох) місяців з дати оплати інформаційних матеріалів (здійснення першого платежу), Ви маєте право запросити перенесення термінів надання послуг на інші календарні дати та отримати доступ до інформаційних матеріалів з наступним інформаційним потоком (на умовах аналогічного пакету послуг, еквівалентного придбаному за вартістю ). У такому випадку повернення коштів не здійснюється, а ми повідомимо Вам нові можливі календарні дати надання інформаційних матеріалів. Перенесення термінів надання інформаційних матеріалів можливе не більше одного разу.
7.4.2. Для дотримання встановленого терміну Вам достатньо повідомити нас у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.
7.4.3. Ми безперечно зберігаємо за собою право встановлювати інші правила перенесення термінів надання послуг для окремих продуктів, публікуючи додаткові умови перенесення на сторінці продукту.
7.5. У разі, якщо послуги були надані у повному обсязі до закінчення терміну відмови (наприклад: ви вже отримали доступ до всіх уроків та матеріалів) та/або до моменту отримання запиту на повернення, повернення коштів не здійснюється.
7.6. У разі отримання запиту на повернення (відмови від послуг) з порушенням встановлених строків відмови повернення коштів не здійснюється.

8. Виняткові права на контент та вміст платформи


8.1. Залежно від придбаних Вами інформаційних матеріалів Ви отримуєте доступ до певного контенту (інформаційних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені або в будь-якому випадку належать нам, незалежно від факту реєстрації та території їх дії.
8.2. Ми надаємо Вам неексклюзивне непередаване право (обмежену ліцензію) на використання контенту в особистих цілях, на умовах цієї Угоди, на весь термін надання доступу до інформаційних матеріалів, якщо інше не передбачено спеціальними умовами.
8.3. Усі матеріали, розміщені на платформі, а також матеріали, що надаються Вам у ході надання платних послуг (контент), є об'єктом авторського права, виняткові права, використання якого належать платформі.

8.4. Право використання контенту та матеріалів, що входять до складу сайту https://cryptology.school (і всі піддомени) або отриманих у процесі надання доступу до інформаційних матеріалів, обмежене використанням контенту для особистого використання та не допускається в інших випадках.
8.5. Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення та розповсюдження матеріалів, розміщених на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени), або наданих користувачеві в ході надання доступу до платних інформаційних матеріалів, так само як використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено та переслідується згідно із законом.
8.6. У разі придбання інформаційних матеріалів від імені організації, Ви отримуєте корпоративну ліцензію на користування контентом та можете ознайомитись із придбаним контентом співробітників Вашої організації.
8.7. Знак для товарів та послуг, його зображення, а також торгове найменування "Cryptology.school" належать платформі.
8.8. Ви зобов'язуєтесь не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати не обмінювати і не перепродувати інформаційні матеріали з будь-якою метою, якщо право на це не було надано Вам правовласником в окремому письмовому договорі, а також не використовувати інші об'єкти інтелектуальної власності без нашого письмової згоди.
8.9. Будь-яке порушення авторських та суміжних прав переслідується відповідно до законодавства країни надання послуг та міжнародного законодавства, і тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

9. Відповідальність


9.1. У разі порушення сторонами зобов'язань, надання недостовірної інформації під час укладання або під час виконання правочину, сторони несуть відповідальність у встановленому порядку.
9.2. Ми несемо відповідальність за:
9.2.1. порушення умов та порядку надання послуг;
9.3. Ми не несемо відповідальності за:
9.3.1. неможливість надання послуг з причин незалежних від нас, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, що не належить нам;
9.3.2. за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів (за умови попереднього сповіщення користувача);
9.3.3. порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовується Вами для отримання послуг;
9.3.4. втрату конфіденційної інформації або її частини, не з нашої вини;
9.3.5. будь-які збитки третіх осіб, які виникли не з нашої вини.
9.4. Ви несете відповідальність за:
9.4.1. за достовірність та правильність реєстраційних та платіжних даних, зазначених Вами у процесі реєстрації на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени) або оформлення замовлення;
9.4.2. використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до інформаційних матеріалів;
9.4.3. використання матеріалів, розміщених на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени) або послуг, що надаються в ході надання, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам;
9.4.4. поширення недостовірних відомостей про нашу компанію, які ганьблять нашу ділову репутацію (наклепи). У разі порушення – ми будемо змушені вдатися до законних способів захисту та можемо притягнути Вас до цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності;
9.4.5. порушення умов Угоди;
9.4.6. порушення умов платежу;
9.4.7. втручання в роботу сайту https://cryptology.school (і всі піддомени) та доступних сервісів або спробу отримати доступ до них в обхід наших інструкцій.
9.5. Обмеження відповідальності:
9.5.1. наша сукупна відповідальність за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою придбаної послуги неналежної якості або з порушенням термінів.
9.5.2. У разі порушення нами термінів надання доступу до інформаційних матеріалів наша відповідальність обмежується виключно продовженням термінів надання доступу до інформаційних матеріалів або надання доступу до інформаційних матеріалів у нові терміни до виконання наших зобов'язань.
9.6. Термін дії умов:
9.6.1. Умови діють доти, доки не будуть змінені або відкликані платформою.
9.6.2. Припинення дії (відкликання) даних умов не вплине на будь-які юридичні права, зобов'язання та відповідальність, які діяли для Вас та Платформи, і виникли до моменту припинення дії умов.
9.6.3. Угода вважається укладеною на невизначений термін і діє, доки не буде розірвана Вами чи нами.
9.7. Припинення використання платформи:

9.7.1. Ви маєте право припинити користування сайтом https://cryptology.school (і всі піддомени) та інформаційними матеріалами у будь-який час. Для припинення користування платними інформаційними матеріалами, повідомте про це нам, звернувшись до служби підтримки користувачів, по одному з телефонів, вказаних на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени).
9.7.2. Будь ласка, зверніть увагу після того, як відмовилися від інформаційних матеріалів (розірвали Угоду), Ви втратите доступ до всього придбаного контенту та доступних послуг. У разі, якщо на момент розірвання Угоди Ви все ще маєте доступ до придбаних інформаційних матеріалів, будь-яку суму, яку Ви сплатили за рахунок оплати платформи, не буде повернено, у тому числі й суму вартості фактично невикористаних інформаційних матеріалів.
9.7.3. Ми залишаємо за собою право розірвати Угоду з Вами без вказівки причин за умови надсилання Вам письмового повідомлення.
9.7.4. Ми можемо у будь-який час розірвати укладену з Вами Угоду, якщо:
9.7.5. Ви порушили будь-яке положення Угоди (або вчинили дії, що явно свідчать про Ваше небажання чи нездатність дотримуватись умов Угоди);
9.7.6. Ми змушені зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання послуг є незаконним або перестає бути законним);
9.7.7. Платформа припиняє надання інформаційних матеріалів у країні, де Ви проживаєте або користуєтеся ними;
9.7.8. Надання інформаційних матеріалів стає нерентабельним з погляду адміністрації платформи.
9.7.9. Якщо Ви спробуєте втрутитися в роботу сайту https://cryptology.school (і всі піддомени), серверів та інших автоматизованих систем платформи або грубо порушите умови, або якщо ми запідозримо Вас у цьому, ми можемо призупинити або повністю заблокувати Вам доступ до платформи та наданих матеріалів.
9.8. Одностороння відмова від Угоди з вагомих підстав:
9.8.1. Кожна сторона має право відмовитися від Угоди в односторонньому порядку з вагомих підстав.
9.8.2. Зокрема, ми маємо право анулювати Ваш обліковий запис та розірвати Угоду негайно у випадку, якщо Ви повторно грубо порушуєте умови, а також у разі виникнення заборгованості з оплати.

10. Інші умови


10.1. Угода є договір між Користувачем та адміністрацією платформи, який набирає чинності з моменту вираження Користувачем згоди з його умовами у порядку, передбаченому пунктом 3 Угоди та діє протягом усього терміну використання платформи.
10.2. Стосунки сторін регулюються положеннями законодавства України.
10.3. Адміністрація платформи може у будь-який момент запросити у Вас підтвердження даних, зазначених під час реєстрації, шляхом надання відповідних документів, особливо документів, які підтверджують Ваш вік.
10.4. Невиконання умов Угоди або надання документів, які залишають у адміністратора сумнів щодо їх достовірності, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.
10.5. Якщо дані, вказані в наданих Вами документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати користувача, Вам може бути відмовлено у доступі до облікового запису та заборонено використання платформи.
10.6. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Угоди.
10.7. Ми залишаємо за собою право змінювати або доповнювати текст цієї Угоди, розмістивши на цій сторінці відповідне повідомлення та нову редакцію Угоди.
10.8. У разі зміни спеціальних умов Угоди ми розмістимо нову редакцію спеціальних умов безпосередньо на сторінці з описом пропонованих інформаційних матеріалів.
10.9. Якщо Ви продовжуєте користуватися інформаційними матеріалами або платформою, після прийняття нових умов нова редакція умов вважається прийнятою Вами шляхом здійснення конклюдентних дій, спрямованих на укладення Угоди.
10.10. Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що використання інформаційних матеріалів після зміни загальних чи спеціальних умов розглядається нами як прийняття Вами цих умов. Якщо Ви заперечуєте проти нової редакції умов Угоди, ми зберігаємо за собою право на односторонню відмову від Угоди в установленому порядку.
10.11. Угода є договором між Вами та платформою, який регулює умови використання платформи для отримання доступу до інформаційних матеріалів (за винятком послуг, що надаються на підставі окремої письмової угоди, якщо такі є) та повністю замінюють усі попередні угоди та домовленості між Вами та адміністрацією платформи.

10.12. За наявності розбіжностей між спеціальними умовами та загальними умовами положення спеціальних умов, що належать до відповідної послуги, мають переважну силу.
10.13. Якщо Ви зареєструвалися на платформі або оформили замовлення на отримання доступу до платних інформаційних матеріалів за допомогою платформи, або користуєтеся нашими послугами, Ви погоджуєтесь з тим, що ми можемо надсилати Вам письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали до месенджерів або за номером телефону та email, зазначеним при реєстрації. В окремих випадках Ви можете, при необхідності, відмовитися від їх отримання.
10.14. Якщо Ви представляєте організацію (щоб уникнути непорозумінь термін «Ви» стосовно юридичних осіб у даних умовах означає організацію), то приватна особа, яка прийняла умови від імені Вашої організації, заявляє та гарантує, що вона уповноважена діяти від Вашого імені та має достатні повноваження, щоб приймати умови від Вашого імені.
10.15. Положення чинного законодавства про захист прав споживачів щодо претензій щодо надання послуг неналежної якості поширюються на відносини, що виникають. Обсяг прав споживача, наданих Вам законом, у будь-якому разі не може бути зменшений.
10.16. Купуючи платні послуги або за допомогою безкоштовного контенту, Ви погоджуєтесь, що використовуєте контент виключно на свій розсуд і несете за це односторонню відповідальність.
10.17. Надані на сайті https://cryptology.school (і всі піддомени) кейси та історії успіху наведені як демонстрація результатів конкретних людей, і не є обіцянкою або гарантією досягнення Вами таких самих результатів, навіть у разі копіювання стратегій та дій, які були вжиті цими людьми для досягнення певних фінансових та інших результатів. Використовуючи матеріали, Ви відмовляєтеся від судових позовів та інших форм претензій до нас щодо отриманих Вами результатів у процесі використання контенту, отриманого за допомогою платформи.
10.18. Ви розумієте, що Ваша незгода з думкою наших наставників, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.
10.19. Бездіяльність з боку адміністрації платформи у разі порушення Користувачем положень Угоди не позбавляє адміністрацію платформи права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови адміністрації платформи від своїх прав у разі вчинення подібних або схожих порушень.
10.20. Ця Угода набирає чинності з 01 вересня 2021 року. Оригінальний текст Угоди, викладений російською мовою, має перевагу над іншими перекладами цього документа.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАВНИКА ПОСЛУГ


ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Сафонова Ірина Валентинівна
Адреса: 50085, Україна, 50085, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Карнавальна, будинок 69 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2703000100

Cookies accept
Наш сайт використовує файли cookie
Ми використовуємо файли cookie для забезпечення найкращого досвіду на нашому сайті. Продовжуючи використання цього сайту, ви погоджуєтесь на використання файлів cookie
Налаштуйте параметри cookie-файлів